Overige boeken

Roeien met de riemen die je hebt: leer- of gedragsproblemen

Suggesties voor de begeleiding van kinderen met autismespectrumstoornissen, ADHD, leerstoornissen, angsten, spraak- en taalstoornissen en opstandig en agressief gedrag. Met achtergrondinformatie over deze leer- en gedragsstoornissen, informatie over passend onderwijs en lessuggesties om diversiteit in leerstijlen bespreekbaar te maken en solidariteit en cohesie in de klas te bevorderen.
Hilda Algra en Ineke Dolfsma-Troost; Kwintessens, 2010.

Ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafdheid

Wegwijzer voor leraar en basisschool tussen het vele materiaal voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafdheid. Welk materiaal is geschikt voor jouw leerlingen? Is het nodig om de ontwikkelingen van een kind bij te houden en hoe doe je dat binnen beperkte tijd? Hoe voorkom je faalangst, perfectionisme, onderpresteren en hoe ga je met ouders om?

Kinderen en… rust, aandacht en concentratie

Leraren geven aan dat kinderen steeds meer moeite hebben zich te concentreren. Deze uitgave biedt handvatten om rust en concentratie in de klas te vergroten. Boordevol praktische handreikingen, achtergrondinformatie en heel veel oefeningen om met de groep of individueel te doen.

Het ontdekken van talenten

De wereld ziet er voor geen enkel kind hetzelfde uit. De één beleeft de dingen meer vanuit de beweging, de ander vanuit de vorm en weer een ander vanuit het verhaal of de betekenis. Hoe kunnen leerkrachten de leerstijl, het talent of de intelligentie van kinderen herkennen en deze op de best mogelijke wijze inzetten bij het leerproces? De inhoud van het boek sluit goed aan bij de dagelijkse schoolpraktijk.

Kinderen en… keuzen maken

Kinderen van nu worden voortdurend geprikkeld tot het maken van keuzen. Maar hoe leren ze kiezen? Anderen proberen hun keuzen te beïnvloeden. Niet alleen andere kinderen, maar ook ouders, leerkrachten en reclamemakers willen de keuzen van kinderen sturen. Hoe leer je hen daarmee om te gaan?

 

Een wereld gaat open

Lessuggesties voor de middenbouw van het primair onderwijs, voor sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling. De uitgaven bestaan uit een ringband met een handleiding. De thema’s sluiten aan bij de leefwereld van kinderen tussen de 7 en 10 jaar en verbreden hun blik op de wereld om hen.

 

Over de rand

Over de rand. Mensen met een psychiatrische achtergrond in Den Haag

Mensen met een psychiatrische achtergrond in Den Haag
Serie: Verhalen tegen ‘t slapen gaan
Hervormde Diakonie, 2002.
Informatie voor vrijwilligers en beroepskrachten.
Levensverhalen, sfeerbeschrijvingen van voorzieningen, informatie over aandoeningen, en een wegwijzer met voorzieningen en belangengroepen.

Voor informatie over bestellen: neem contact op.

 

Luister eens naar mijLuister eens naar mij. Dak- en thuisloosheid in Den Haag

Dak- en thuislozen in Den Haag
Serie Verhalen tegen ‘t slapen gaan
Hervormde Diakonie, 2000.
Informatie voor vrijwilligers en beroepskrachten.
Levensverhalen, sfeerbeschrijvingen van voorzieningen voor daklozen, informatie over dakloosheid en een wegwijzer met Haagse voorzieningen
Uitverkocht

Kracht in kwetsbaarheidKracht in kwetsbaarheid, 10 jaar De Paardenberg in Den Haag

Tien jaar de Paardenberg in Transvaal.
Vrijwilligers, bezoekers en beroepskrachten verhalen van hun inloophuis.
De Paardenberg, Den Haag, 2002.

Niet meer beschikbaar

 

Vrouw wie ben je?Vrouw wie ben je. Vrouwen verhalen over keuzen en keerpunten

Vrouwen verhalen over keuzen en keerpunten
Oecumenische Werkgroep Vrouw Kerk Samenleving, Den Haag, 1996
Hilda Algra en José Hoogland (redactie)

Niet meer beschikbaar

Bijdragen in:

Agastya drinkt de zee leegAgastya drinkt de zee leeg. En andere verhalen uit de grote wereldgodsdiensten.
Samenstelling Erik Idema. Kwintessens/Meinema/Pelckmans, 2008

Een aap die 150 kilometer over zee springt. Een man die drie dagen in de buik van een vis zit. En nog veel meer bijzondere verhalen uit hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom en islam zijn naverteld voor kinderen vanaf 9 jaar. Door te lezen uit dit boek ontdekken kinderen (én volwassenen!) dat deze grote wereldgodsdiensten een belangrijke overeenkomst hebben: ze geloven in de kracht van het verhaal. Agastya drinkt de zee leeg biedt een kennismaking met die krachtige verhalen.
Een van mijn bijdragen: De steenhouwer.

Vijftig en één lichtpuntjes. En andere eigentijdse kerstverhalen.
(red. Hilde van Halm) Oase Media, 2011

Het kerstverhaal spreekt niet voor niets nog altijd tot onze verbeelding: een verhaal van hoop en verwachting, van licht dat straalt in de donkere nacht. Een verhaal van een kwetsbaar nieuw leven dat mensen verandert. Gelukkig ervaren mensen ook nu dat het leven een nieuwe wending kan nemen. Dat er uit onverwachte hoek een oplossing wordt gefluisterd. Dat een medemens een engel op je pad kan zijn. Deze verhalenbundel laat heel verschillende voorbeelden van dit soort wendingen zien, speciaal geschreven voor jongeren. Negentien eigentijdse kerstverhalen met steeds een weerklank van hét Kerstverhaal.

Beeldspraak. De bijbel naverteld voor jonge mensen.

(red. Kees Posthumus en Willemien Wikkers. Narratio 2002, 2e druk 2004
Twintig auteurs hervertelden de bijbelverhalen in poëzie, brieven, dagboeknotities, e-mails en spiegelverhalen. Aandacht voor hedendaagse geloofsvragen zonder pasklare antwoorden te geven. Voor jongeren van 15 tot 25 jaar.
Bijdrage over Exodus en de brief van Judas.

De weg van de groep.De weg van de groep. Leidinggeven aan groepen in gemeente en parochie.
red. Jodien van Ark en Henk de Roest. Meinema 2004

Bijdrage over inloophuizen.